Fasanvejens Dyreklinik

Tlf: 36 16 27 00

Mail: fasanne@hotmail.com

​Besøg os på Facebook facebook_30x30

FIP

Børsteprøve eller svaber som genetisk test for FIP

Der er nogle genetikere ved et universitet i Davis, USA, som arbejder for at klarlægge arvegange for diverse sygdomme. Dette f.eks. nu for sygdommen FIP (Feline Infectious Peritonitis).

Det skal her kraftigt understreges, at det er en sygdom, som kan angribe alle katte, men man har valgt en afgrænset gruppe af katte at lave undersøgelsen på, for at kunne trække oplysninger fra stamtavler, som har en sammenhæng.

Vi har hidtil vidst, at FIP er en smitsom kattesygdom, som især ses hos unge katte, og de starter ofte med at have diarre. Katte har ofte fået FIP efter en stressende periode, og derfor ses det jævnligt bryde ud nogen tid efter flytning, avl, udstilling med mere.

Smitstoffet er et coronavirus. Det er et virus, som findes i rigtigt mange katteopdræt, og er umulig at gardere sig imod at få i huset. Dette virus giver ofte til en start dårlig mave. Af og til så dårlig mave, at der skal dyrlægehjælp til, med antibiotikabehandling, diæt mv. Coronavirus kan så hos katte, der har en genetisk konstellation, som disponerer for det, ændre sig (mutere) til FIP virus. Og så begynder problemerne. Mutationen er "personlig" for hver kat, og det er her, forskerne håber at kunne finde ud af, hvorfor nogle katte kan få sygdommen, og andre ikke. Katte kan gå længe med FIP, før de bliver rigtigt syge og dør af det.

Sygdommen forekommer i en våd form og en tør form. Symptomerne er for den våde FIP's vedkommende, at katten bliver sløj, virker mager, og får en stor væskefyldt mave. Den tørre form for FIP er der mange forskellige symptomer på. Typisk er det en kat, som ikke rigtigt vokser som forventet, og som ikke er helt så legesyg, som en killing plejer at være. Hos nogle få har vi set slingerhed på bagparten som et symptom. Katten ender med et stadium, hvor den får så mange problemer, at den enten dør af sig selv eller bliver aflivet.

Nogle katte er sunde og fine, indtil de på et tidspunkt er udsat for stress, f.eks. i forbindelse med udstilling, parring, salg, operation o.lign. Sygdommen bryder for langt de flestes vedkommende ud inden 1 års alderen, og kun ganske få tilfælde er set op til tre års alderen.
I 2009 har vi på klinikken desværre konstateret FIP på alt for mange katte, nærmere betegnet 11 individer.

Diagnosen stilles kun meget sjældent udelukkende på de kliniske symptomer, men en blodprøve kan som oftest afgøre tvivlsspørgsmålene. Det er ikke kun FIP-titeren, vi ser på, men mange andre værdier, der skal passe som et puslespil, før vi stiller denne alvorlige diagnose.

​Børsteprøven udføres på en afgrænset gruppe katte, og her har man valgt racen Hellig Birma (genetikerne havde kontakt med nogle danske birmaopdrættere, som var aktive og hjælpsomme med startfasen). Man skal bruge DNA, og man skal vide, hvilke katte, det kommer fra. Derfor tages prøven kun fra katte, hvor man kan få en kopi af stamtavlen.


Her ses udtagelse af en prøve med en lille børste. Man kan sagtens bruge vatpinde. Forskerne beder om min. 4 vatpinde, rullet godt rundt i munden, gerne i kinden. De skal lufttørres, og lægges i en kuvert, og sendes til forskerne i UC Davis, Californien. Hvis man som opdrætter tager prøverne hjemme, sendes de til klinikken. Vi samler sammen og sender afsted i portioner. Undersøgelsen:
Det er en anonymiseret undersøgelse. Ingen får noget at vide om enkelte dyr. Opdrættere kan derfor trygt lade deres kat afgive DNA.

 
Rent praktisk drejer det sig om at få taget en børsteprøve af mundslimhinden. Det er ganske smertefrit for katten, idet en ganske lille børste eller vatpind ført ind på indersiden af kinden let får fat i materiale nok til undersøgelsen. Og så bliver der taget en kopi af stamtavlen, så man kan sammenholde resultaterne og se, om en arvegang kan fastlægges. 

Hvad får vi ud af det?

Nu og her ingenting. På længere sigt er det til gavn for alle parter, hvis man kan få flere oplysninger om arvelighed for nogle af de sygdomme, som er så lumske og frygtede som netop FIP. Derfor vil vi gerne opfordre alle ejere af Hellig Birma til at bakke om dette initiativ. Det kan ske helt anonymt, så der er ingen risiko for at pådrage sig en evt mistanke om sygdom ved at deltage i selve undersøgelsen. Kontakt klinikken, eller Nanna og Flemming Mikkelsen (nm@artisten.dk).

Januar 2016 modtaget flg fra UC Davis:

​​Kære SOCK FIP tilhængere: Jeres støtte til FIP forskningen på Center for Companion Animal Health (CCAH) i løbet af de seneste år har været enorm og meget værdsat.

De sidste år har vi set en række fremskridt i vores viden om FIP og eventuelle helbredelsesmetoder. Vi dokumenterede, at mange katte har en naturlig modstand mod FIP-virus, men denne modstand stiger med alderen, og kan ikke forklares ved simple genetiske forskelle. Snarere er modstanden, hvad vi kalder polygen og involverer mange forskellige genetiske stier, som hver især kan anvendes i en given kat på et givet tidspunkt for at fjerne infektionen.

Vores forskning viser også, at denne immunitet ikke altid er permanent, og nogle katte, der engang var resistente, kan blive modtagelige. Vi lærte, at indavl er en af de vigtigste årsager til genetisk nedsat resistens over for FIP. Vi opdagede også, at FIP virus kun angreb en enkelt celle i kroppen, en bughinde makrofag-type, og at infektionen spreder sig fra makrofag til makrofag og ikke som frit virus i blodet. Virusinficerede makrofager spreder smitte til andre organer, og kan endda komme ind i hjernen og øjnene på nogle katte og forårsage neurologiske sygdomme eller øjensygdom. Inficerede makrofager i katte bestemt til at udvikle FIP kan også forårsage en generaliseret undertrykkelse af den normale immunitet gennem en slags signaler, som således sikrer virusets egen overlevelse. Katte, der er resistente over for FIP, manifesterer ikke denne undertrykkelse. Endelig, og sandsynligvis af størst betydning, er vores arbejde med antivirale lægemidler.

Jeg er engageret i forskning med Dr. Yunjeong Kim og hendes team på Kansas State University om at teste et nyt antiviralt lægemiddel, der kraftigt undertrykker FIP virusreplikation. Denne forskning er gået så godt, at vi vil starte en feltundersøgelse på UC Davis i slutningen af januar eller februar med midler fra Morris Animal Foundation. Denne undersøgelse vil være begrænset til 70 ejede katte med naturligt forekommende FIP, primært med våd FIP og nogle få udvalgte tilfælde af tør FIP. Nærmere oplysninger om dette forsøg vil blive offentliggjort, når det er tid til at rekruttere emner til undersøgelsen.

Hvis dette stof viser sig effektiv mod naturligt forekommende FIP, vil det forhåbentlig blive taget op af industrien og fremsat til myndighedsgodkendelse. Jeg er så priviligeret at kunne bringe Dr. Brian Murphy, Dr. Chrissy Eckstrand og Dr. Patty Pesavento ind i vores FIP forskerhold. Dr. Pesavento og Dr. Eckstrand vil forske i en meget følsom test til påvisning af FIP-virus med midler fra CCAH der blev doneret til FIP forskning. Dr. Murphy er principal investigator, og jeg er co-investigator, på en bevilling fra Winn Feline Foundation til at teste lægemidler mod FIP-virus.

Lægemidler, der er ved at blive udviklet af en førende medicinalvirksomhed, mod beslægtede coronavirus, som forårsager SARS og MERS hos mennesker. Indledende undersøgelser viser, at mange af disse stoffer også vil være aktive mod FIP-virus. Derfor er vi gået ind i en ny æra, der endelig kan vise en kur for katte, der lider af FIP. Håbet er at behandle FIP på en måde svarende til, hvordan antivirale lægemidler anvendes til at helbrede mennesker, som lider af hepatitis C-virus-infektion.

Jeg har været forsker i FIP i over 50 år, og konkluderer, at denne sygdom er den mest komplekse infektion kendt hos mennesker eller dyr. Det har været et hårdt hestearbejde, men endelig forstår vi de fleste af de mysterier om, hvordan det allestedsnærværende og stort set uskadelige tarm coronavirus kan ende med at forårsage en sådan ødelæggende sygdom som FIP. Endelig er der lys for enden af tunnellen. Tak igen for jeres støtte og tålmodighed og hav en glædelig feriesæsonen, og vi ser alle frem til gode ting i 2016.

Med venlig hilsen Dr. Niels C. Pedersen og kolleger på UC Davis School of Veterinary Medicine​​​

HVEM ER VI?

Fasanvejens Dyreklinik

CVR: 69971717

KONTAKT OS

Telefon: 36 16 27 00

Mail: fasanne@hotmail.com

Ring hvis det haster!​

​Ring ved tidsbestilling

FIND VEJ

​Søndre Fasanvej 93, 2500 Valby

Find os med Google Maps